Your booking selection
Employee: D-r Antonije Hadji Antonovski (Change)
What do you want to book?
Orthopedic

Прв ортопедски преглед на новороденче

30 min , 3000 MKD
Прегледот вклучува комплетен клинички ортопедски преглед на новороденче и лиценциран ехо сонографски преглед на колкови по методот на Проф. Р. Граф . Советување на родители за безбедност и за фазите на развој кај новороденчињата. Првиот ортопедски преглед се препорачува да се направи во првите 6 недели од раѓање. Цена на преглед: 3000ден.  

Втор контролен преглед на новороденче

30 min , 2000 MKD
Втор само клинички преглед за бебиња, возраст помеѓу 4-5 или 5-6 месеци. Совети за развој на подот, седење и растење. Совети за превенција на деформитети кај дечиња. Прегледот е наменет за деца кои биле на прв преглед во нашата амбуланта и имаат уреден наод на ехо за колковите. За тие кои немаат направено ехо треба да закажат прв ортопедски преглед. Цена на преглед: 2000ден.  

Трет контролен преглед пред проодување

30 min , 2000 MKD
Клинички преглед за рано откривање и превенирање на деформитети, совети за проодување и обувки . Цена на преглед 2000ден.  

Контролен преглед по проодување

30 min , 2000 MKD
Клинички преглед за скрининг на деформитети. Проверка на стапалата при одење, стабилност, совети за вежби. За да се јавите на овој преглед потребно е детето да оди барем два месеци самостојно. Со овој преглед добивате бесплатни кратки контроли за следење на стапалата на секои 4 месеци до 3 годишна возраст.  

Контролен преглед помеѓу 3 и 4 години

30 min , 2000 MKD
Контролен ортопедски преглед помегу 3-4 год вклучува : скрининг на стапала, пропорција, рано откривање на деформитети на рбетот. Едукација на родителите за систематски скрининг на рбетот. Совети за раст и развој и постура. Последен ортопедски преглед.  

Контрола на дете во развој

30 min , 2000 MKD
Контролен преглед за развој рано откривање на деформитети, совети за нивна превенција и лекување  

Бесплатен контроолен преглед

15 min
Прегледот се однесува на наши пациенти на кои им е доделен бесплатен преглед кој е битен за контрола на здравјето на пациентот. Пример: бесплатни прегледи за стапалата на вее прегледано дете, бесплатна контола за цврстина на граден кош или друго специфирано во извештајот од докторот.  

Итен Преглед

30 min , 3000 MKD
Закажување на итен преглед поради повреда или јака болка, откако ке се закаже терминот потребно е пациентот да се најави телефонски на 078283858. Прегледот по потреба ги фклучува сите ресурси со кои располага амбулантата во поглед на поставување на точна дијагноза. Сите испитувања се вклучени во цената  

Преглед на возрасен пациент над 18 год.

30 min , 2000 MKD
Клинички ортопедски преглед на пациентот. По потреба : Апликација на медикаментозна терапија, читање и интерпретација на медицински анализи и снимки од рентген, МРИ или КТ. Во прегледот не е вклучено Ехо сонографски преглед ( тој се доплаќа дополнително.  
Powered by BookWisely.com