Вашиот термин
Доктор: D-r Aleksandra Dimova (Промени)
Изберете услуга
Ортопедија

Прв ортопедски преглед на новороденче

30 мин. , 3000 MKD
Прегледот вклучува комплетен клинички ортопедски преглед на новороденче и лиценциран ехо сонографски преглед на колкови по методот на Проф. Р. Граф . Советување на родители за безбедност и за фазите на развој кај новороденчињата. Првиот ортопедски преглед се препорачува да се направи во првите 6 недели од раѓање.  

Втор контролен преглед на новороденче

30 мин. , 2000 MKD
Втор, клинички преглед за бебиња, возраст помеѓу 4-5 или 5-6 месеци. Совети за развој и растење. Совети за превенција на деформитети кај дечиња. Прегледот е наменет за деца кои биле на прв преглед во нашата амбуланта и имаат уреден наод на ехо за колковите. За тие кои немаат направено ехо треба да закажат прв ортопедски преглед.  

Трет контролен преглед пред проодување

30 мин. , 2000 MKD
Клинички преглед за рано откривање и превенирање на деформитети, совети за проодување и обувки . Цена на преглед 2000ден.  

Контролен преглед по проодување

30 мин. , 2000 MKD
Клинички преглед за скрининг на деформитети. Проверка на стапалата при одење, стабилност, совети за вежби. За да се јавите на овој преглед потребно е детето да оди барем два месеци самостојно. Со овој преглед добивате бесплатни кратки контроли за следење на стапалата на секои 4 месеци до 3 годишна возраст.  

Контролен преглед помеѓу 3 и 4 години

30 мин. , 2000 MKD
Контролен ортопедски преглед помегу 3-4 год вклучува : скрининг на стапала, пропорција, рано откривање на деформитети на рбетот. Едукација на родителите за систематски скрининг на рбетот. Совети за раст и развој и постура. Последен ортопедски преглед.  

Контрола на дете во развој

30 мин. , 2000 MKD
Контролен преглед за развој рано откривање на деформитети, совети за нивна превенција и лекување  

Преглед на возрасен пациент над 18 год.

30 мин. , 2000 MKD
Клинички ортопедски преглед на пациентот. По потреба : Апликација на медикаментозна терапија, читање и интерпретација на медицински анализи и снимки од рентген, МРИ или КТ. Во прегледот не е вклучено Ехо сонографски преглед ( тој се доплаќа дополнително.  
Овозможено од BookWisely.com