Вашиот термин
Доктор: D-r Antonije Hadji Antonovski (Промени)
Изберете услуга
Ортопедија

Прв ортопедски преглед на новороденче

30 мин. , 3000 MKD
Прегледот вклучува комплетен клинички ортопедски преглед на новороденче и лиценциран ехо сонографски преглед на колкови по методот на Проф. Р. Граф . Советување на родители за безбедност и за фазите на развој кај новороденчињата. Првиот ортопедски преглед се препорачува да се направи во првите 6 недели од раѓање.  

Втор контролен преглед на новороденче

30 мин. , 2000 MKD
Втор, клинички преглед за бебиња, возраст помеѓу 4-5 или 5-6 месеци. Совети за развој и растење. Совети за превенција на деформитети кај дечиња. Прегледот е наменет за деца кои биле на прв преглед во нашата амбуланта и имаат уреден наод на ехо за колковите. За тие кои немаат направено ехо треба да закажат прв ортопедски преглед.  

Трет контролен преглед пред проодување

30 мин. , 2000 MKD
Клинички преглед за рано откривање и превенирање на деформитети, совети за проодување и обувки . Цена на преглед 2000ден.  

Контролен преглед по проодување

30 мин. , 2000 MKD
Клинички преглед за скрининг на деформитети. Проверка на стапалата при одење, стабилност, совети за вежби. За да се јавите на овој преглед потребно е детето да оди барем два месеци самостојно. Со овој преглед добивате бесплатни кратки контроли за следење на стапалата на секои 4 месеци до 3 годишна возраст.  

Контролен преглед помеѓу 3 и 4 години

30 мин. , 2000 MKD
Контролен ортопедски преглед помегу 3-4 год вклучува : скрининг на стапала, пропорција, рано откривање на деформитети на рбетот. Едукација на родителите за систематски скрининг на рбетот. Совети за раст и развој и постура. Последен ортопедски преглед.  

Контрола на дете во развој

30 мин. , 2000 MKD
Контролен преглед за развој рано откривање на деформитети, совети за нивна превенција и лекување  

Итен Преглед

30 мин. , 3000 MKD
Закажување на итен преглед поради повреда или јака болка, откако ке се закаже терминот потребно е пациентот да се најави телефонски на 078283858. Прегледот по потреба ги фклучува сите ресурси со кои располага амбулантата во поглед на поставување на точна дијагноза. Сите испитувања се вклучени во цената  

Преглед на возрасен пациент над 18 год.

30 мин. , 2000 MKD
Клинички ортопедски преглед на пациентот. По потреба : Апликација на медикаментозна терапија, читање и интерпретација на медицински анализи и снимки од рентген, МРИ или КТ. Во прегледот не е вклучено Ехо сонографски преглед ( тој се доплаќа дополнително.  
Овозможено од BookWisely.com