Нашите услуги и цени

Грижа за здравјето за повеќе среќа

Ортопедија
Прв ортопедски преглед на новороденче Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
Втор контролен преглед на новороденче Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Трет контролен преглед пред проодување Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Контролен преглед по проодување Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Контролен преглед помеѓу 3 и 4 години Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Контрола на дете во развој Цена на услугата: 2000 Времетраење: 30 мин.
Итен Преглед Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
Преглед на возрасен пациент над 18 год. Цена на услугата: 3000 Времетраење: 30 мин.
Закажи термин