Нашиот тим

Тука сме за вашата среќа

D-r Antonije Hadji Antonovski

РАБОТНО ИСКУСТВООртопедски хирург / специјалист 2012 - 2021 година, Приватна медицинска установа - О...

Го чуваме вашето здравје

Грижа за здравјето за повеќе среќа

Ортопедија

Прв ортопедски преглед на новороденче

Ортопедија

Втор контролен преглед на новороденче

Ортопедија

Трет контролен преглед пред проодување

Ортопедија

Контролен преглед по проодување

Ортопедија

Контролен преглед помеѓу 3 и 4 години

Ортопедија

Контрола на дете во развој

Ортопедија

Бесплатен контроолен преглед

Ортопедија

Итен Преглед

Ортопедија

Преглед на возрасен пациент над 18 год.